На  девети януари 2012 г.Председателят на ВМРО –БНД   и общински съветник  Даниел Сираков, връчи официално десетте приоритета на организацията  за развитието на Общината.
Конкретно и аналитично беше разгледан всеки един от тях:
1.ТУРИСТИЧЕСКИ СЕКТОР:
Да се даде предимство за възлагане изработването на устройствени планове на утвърдените туристически локализации в общината.
Възлагане разработването на нова туристическа програма за развитие на туристическия сектор с помощта на местни и външни специалисти в областта на туризма,културата и спорта.
2.МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Незабавно проучване на възможностите за предоставяне на минералните извори за стопанисване и управление от държавата на общината.
3.ПРЕОТРЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ  ЗЕМИ В СЕВЕРНАТА ЧАСТ НА ТРОЯН ЗА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО И НА ИНВЕСТИТОРИ.
Тенденцията е не да се реконструират стари производствени мощности, а да се изграждат нови отговарящи на европейски и световни критерии.
4.РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБХОДЕН ПЪТ ІІ-35 И ЦИЛОГОДИШНОТО МУ  ИЗПОЛЗВАНЕ.
Общинското ръководство съвместно с народните представители от Ловешка област  последователно и настоятелно да изискват от правителството на РБ реализацията на проекта.Това ще доведе до динамика на икономическите развитие ,предпоставки за привличане на инвеститори и развитието на туризма.
5.РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО –ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.
Още една възможност за подобряване на инвестиционния климат и утвърждаване на добра практика за публично-частно партньорство.
6.РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ИПЖЗ –ТРОЯН И ОБЩИНАТА.
Това ще създаде възможност за възраждане на животновъдството и овощарството в помощ на земеделските производители върху земи общинска и частна собственост.

7.ЛИКВИДИРАНЕ НА ЦИГАНСКИТЕ ГЕТА И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА МЕСТАТА ИМ ЗА ЖИВЕЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Считаме,че община Троян трябва да определи общински терени до които да бъде изградена прилежаща инфраструктура /ел.захранване, В и К/.Същите да бъдат предоставени на ромските семейства за изграждане от тях на собствени жилища,спазвайки всички закони в РБългария.

 

8.НАМАЛЯВАНЕ НА ПАТЕНТНИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН. Надяваме се,че с това ще се прекрати неблагоприятната тенденция за отказ от категоризация на туристически обекти и ще послужи като стимул за коректни отношения между бизнеса и Общината.
9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРНЬОРСТВО ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС НА СТАДИОНА.
Това изисква разработване на устройствени планове около тази територия с предназначение за отдих,спорт и туризъм, както и изграждане на съответната инфраструктура.
10.УЧАСТИЕ С ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕСКИ ПРОГРАМИ ПО ГОРНИТЕ ПРИОРИТЕТИ.
На срещата се обсъдиха и други предложения на ВМРО-Българско национално движение, като по-значими от тях бяха:
Паметникът на Беклемето – като монумент на загиналите за освобождението на България.
Участие на членове на ВМРО –БНД в Консултативния съвет по туризъм към кмета на Общината.
Административни и структурни реформи в Общината.
Възможности за предоставяне на електронни услуги  от Общината.
Засилен контрол в изпълнение на всички Наредби.
Ръководството на Общинският комитет  на ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ     изрази готовност да работи и активно да подпомага работата на г-жа Донка Михайлова –кмет на община Троян и нейният екип, в изпълнение на горните приоритети ,теми и въпроси, както и  по всички други дейности, свързани с развитието на община Троян, предварително обсъждани с организацията.

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ВМРО-БНД –ТРОЯН
Даниел Сираков – Председател
Тотю Христов – Зам. председател
Владимир Петков – Зам.председател
Боян Владовски – Секретар
Христо Цвятков – Касиер

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *