ВМРО ТРОЯН – СТЪПКА ПО СТЪПКА

На редовната сесия на  ОбСъвет Троян  председателят инж.Петко Пенков  направи отчет за работата на Общински съвет – Троян и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. Също така съветниците чуха отчет на изпълнение на решенията на Общински съвет – Троян, приети през  същия период от кмета на Общината Донка Михайлова. Даниел Сираков – общински съветник и председател на комисията по “Туризъм и околна…