Промяна деня на Третата отчетно изборна Областна конференция на ВМРО-БНД за Ловешка област

Денят за Третата отчетно изборна Областна конференция на ВМРО-БНД  за Ловешка област, която бе запланувана за 11.11.2017 г. от 11.00 часа е променен.

Женската организация към ВМРО-БНД Троян отчете своята дейност

На 27 октомври 2017 година, в съответствие с чл.29 от Устава на ВМРО-БНД се проведе годишно събрание на Женската организация  към ВМРО-БНД Троян.

Позиция на ВМРО Троян за управление и разпореждане с Общинска собственост – видео

Становище на председателят на комисията по туризъм и околна среда към Общински съвет Троян и председател на Общински комитет на ВМРО  за управление и разпореждане със  собственост на общината в града може да чуете във видеоматериала: