Калина Калинска бе преизбрана за председател на Женска организация ВМРО Троян

На 20.02.2019г  се проведе отчетно – изборно събрание на Женската организация  ВМРО – БНД Троян.

ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Баба Марта е митичен персонаж в българския фолклор. В народните вярвания, представени в пословици и приказки, името ѝ е свързано с името на месец „март“.

Султанка Петрова на работна среща в Ловеч

Зам.министъра на Министерството по социална политика и председател на Националната  женска  организация на ВМРО БНД бе на работна среща в Ловеч. В нея  участваха Георги Терзийски(областен управител  и заместниците му Илиян Тодоров и Бойко Пъдарски

Женската организация към ВМРО-БНД Троян отчете своята дейност

На 27 октомври 2017 година, в съответствие с чл.29 от Устава на ВМРО-БНД се проведе годишно събрание на Женската организация  към ВМРО-БНД Троян.