Калина Калинска бе преизбрана за председател на Женска организация ВМРО Троян

На 20.02.2019г  се проведе отчетно – изборно събрание на Женската организация  ВМРО – БНД Троян.

Калина Калинска участва в Годишната среща на местните власти

Всяка година през месец октомври Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) провежда своя най-голям форум –  Годишната среща на местните власти.