Позиция на ВМРО Троян за управление и разпореждане с Общинска собственост – видео

Становище на председателят на комисията по туризъм и околна среда към Общински съвет Троян и председател на Общински комитет на ВМРО  за управление и разпореждане със  собственост на общината в града може да чуете във видеоматериала: