ВМРО Троян поздрави жените от Дома за стари хора в село Добродан

Членовете на ВМРО Троян  послучай  международния ден на жената 8-ми март изненадаха приятно  дамската част от потребителите в Дома  за стари хора “Св.Георги” Добродан .