ВМРО – Българско национално движение

 

 

Tрадиция и Приемственост

Председател – Даниел Сираков

Зам.председател – инж.Боян Владовски

Секретар – инж.Тихомир Лилов

Касиер – Калина Калинска

ВМРО е общобългарска национална партия, която е политическа изява на
Организацията ВМРО, създадена през 1893 г. Идеите на ВМРО са
патриотични, традиционни и консервативни. От създаването й целите са политическо и духовно обединение на българите по света и за силна, богата и просперираща България, вярна на древните си традиции и култура в обединена Европа. Това е български национален идеал. Затова ние от ВМРО се определяме като български националисти .

Приоритетни теми са:
Демографското развитие на българите, социалната защита на българското семейство, насърчаването на българското предприемачество и българското производство, качеството на образованието и здравеопазването, опазването на българската природа, националната сигурност и други.