НОВИ ПЕТ ПРИОРИТЕТА МАНДАТ 2015 – 2019

 

  1. Възлагане на проучването за находища на минерална вода по оста Шипково – Бели Осъм – Балканец – южната част на Троян – Орешак – Черни Осъм с цел бъдещи сондажи и използване на този безценен ресурс.
  2. Проучване и възлагане изграждането на инсталация за сепариране и изгаряне на зелени и битови отпадъци. Получената енергия да се използва за изграждане на оранжерия за цветя и зеленчуци – като отделно общинско звено, като звено към съществуващо общинско предприятие или като отделно общинско предприятие. Това може да се изгради на територията на бившия сеновоз (сегашната площадка за твърди битови отпадъци в началото на града). И е по възможностите на Общината, като, разбира се, ще се търси и финансиране по програми. Не е толкова скъпо, а ползите от подобна дейност ще са много големи и във финансов, и в социален план. Например, цялото озеленяване в общината може да се реализира по този начин.
  3. Създаване на Общинско предприятие „Троянски имоти”. В момента на територията на общината има много собственост, която не се използва по предназначение. Имаме идея още от 2000 г. за създаване на едно стопанско туристическо звено към Общината, обединяващо резиденцията на Къпинчо, общинската станция на Беклемето, почивната база (под „Нефт и газ”) в Орешак, някои от ресторантите, които са общинска собственост, а са отдадени под наем. Всичко това може да се впрегне в една доходоносна туристическа дейност в полза на Общината. Тук може да се включи и звено „Общински паркинги”, както и новия Информационно-културен център.
  4. Нови жилища за социално неинтегрирани граждани. Идеята е да се определят общински терени, има доста такива, и да се продават при строг регламент и облекчено разсрочено плащане на социално неинтегрирани граждани (цигани и други). Как? Общината предоставя терена и го преотрежда, ако е със статут на земеделска земя. На този терен се вкарват общата инфраструктура (вода, ток), както е в промишлената зона. Теренът се предоставя при определени твърди изисквания – за изплащане в определен срок и др. На хората се предоставя безвъзмездно типов проект за изграждане на жилище, съгласуван с Общината.
  5. Създаване на общинско звено „Охрана, сигурност, зооинспекторат” (в структурата на общинско предприятие). Отдавна работим по тази идея, а в съседния Ловеч от години успешно работи подобно звено. Новот при нас ще е зооинспекторатът, нещо изключително важно във връзка с контрола по отглеждането на животни в общината.

 ДЕСЕТ ПРИОРИТЕТА

 ДЕСЕТ ПРИОРИТЕТА  ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ТРОЯН

МАНДАТ 2011 – 2015

  1. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ СЕКТОР

– ЯСЕН СТАТУТ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗОНИ

– ПЛАНИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ И ТЕХНИТЕ УСЛУГИ

2.МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН.

– ПРЕДОСТОВЯНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНАТА.

3.ПРЕОТРЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В СЕВЕРНАТА ЗОНА НА ТРОЯН ЗА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО И НА ИНВЕСТИТОРИ.

4.РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБХОДЕН ПЪТ – І І – 35 И ЦЕЛОГОДИШНОТО МУ ИЗПОЛЗВАНЕ.

5.РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – ПРОЕКТИ ЗА ВЕИ.

6.РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ИПЖЗ – ТРОЯН И ОБЩИНАТА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И ОВОЩАРСТВОТО В ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЪРХУ ЗЕМИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

7.ЛИКВИДИРАНЕ НА ЦИГАНСКИТЕ ГЕТА И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА МЕСТАТА ИМ ЗА ЖИВЕЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН .

8.НАМАЛЯВАНЕ НА ПАТЕНТНИЯТ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН.

9.СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС НА СТАДИОНА.

10.УЧАСТИЕ С ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ПО ГОРНИТЕ ПРИОРИТЕТИ.